Tautas Saimes grāmata Latvijas Nacionālās Bibliotēkas plauktos

Ar Tautas Saimes grāmatas pirmajiem pieciem sējumiem ikviens Latvijas Nacionālās Bibliotēkas (LNB)  apmeklētājs var iepazīties M stāva lasītavā.

LNB radošie cilvēki izveidojuši arī plakātu, kas uzrunā apmeklētājus iesaistīties pilsoniskās iniciatīva projektā, kas veltīts mūsu valsts 100gadei.

Rīgas aktīvo senioru alianses aicinājums ikvienam, dažādu tautību cilvēkam, kuri gājuši kopā ar Latvijas valsti, rakstīt un uzticēt grāmatai savu stāstu un emocijas. Vēstījums par savu gājumu katram būs savādāks, citādi niansēts, taču ietīts Latvijas simtgades vēstures kamolā tas noteikti veidos mūsu valsts kopēju stāstu par pārdzīvoto un piedzīvoto senākā un tuvākā pagātnē, par valsts ceļu uz šodienu.

 Šis gads, valsts simtgadi atzīmējot, aizrit  Brīvības cīņu zīmē.  Nupat pieminējām Barikāžu notikumus. Būtībā  Barikādes Latvijas visjaunāko laiku vēsturē bija cīņa par valsts brīvību un neatkarību. Teju katrā ģimenē, katrā dzimtā ir Barikāžu dalībnieki un atbalstītāji. Faktus un atmiņas par šo laiku nevajag glabāt tikai sev. Katra atmiņu dzirksts par to  laiku ļaus ielūkoties vēsturē saprotošāk, precīzāk veidot nesenās pagātnes notikumu daudz plašākā skatījumā.

 

Fotoieskats LNB lasītavā, Fotogrāfs Kristians Luhaers: