Sākas jaunais mācību gads- Aicinām būt aktīviem, aicinām mācīties!

RASAs tālākizglītības mācību iestāde aicina visus iesaistīties mūsu aktivitātēs, piesakoties mācību un aktīvo nodarbību kursiem jaunajā mācību gadā. Gaidām visus, kas jau ir iepriekš mācījušies, kā arī jaunus dalībniekus.

 Nodarbību piedāvājums

Valodu kursi (skatīt sīkāk)

Datorapmācība (skatīt sīkāk)

Gleznošana

Var pieteikties gan ar  priekšzināšanām, gan bez iepriekšējām prasmēm.

Ceturtdienās 15.00

Pasniedzēja G.Brakovska (20055321), sākums 10.septembrī.

 

Jaunums!  Astropsiholoģija

Astropsiholoģija –cilvēks un vide, diagnostika un prognozes, cilvēka psiholoģiskais portrets un saskarsme.

Ceturtdienās 11.00-14.00

Pasniedzēja Ā.Podniece (28842299), sākums oktobrī.

 

Aktīvās nodarbības

Veselības vingrošana

Pirmdienās un ceturtdienās: 1.gr.-13.00, 2.gr.-15.00

Pasniedzēja H.Līce (29664349), sākums oktobrī.

Cigun vingrošana

Pirmdienās 18.00-19.30,

Ceturtdienās 10.00-11.30,

Pasniedzēja M.Gūtmane (29636683), sākums oktobrī.

Līnijdejas

Otrdienās:  iesācējiem-12.30, pamatsastāvs-13.30

Pasniedzēja A.Kurme (26119415), sākums oktobrī.

 

Visas nodarbības notiek RASAs mācību centrā Cēsu ielā 8.

Pieteikšanās angļu val. (pasn.A.Eglīte) un gleznošana (pasn.G.Brakovska) līdz 5.septembrim.

Pieteikšanās kursiem, kuri sākas oktobrī, līdz 20.septembrim.

 

Pieteikties,  uzdot jautājumus:

          biedrība.rasa@inbox.lv

                            vai

          livija.marcinkevica@gmail.com

zvanīt: 29239085 – Līvija Marcinkēviča, mācību centra vadītāja.

Specifisku  un ļoti individuālu jautājumu gadījumos zvanīt konkrēto kursu pasniedzējiem.

 

                Patiesā cieņā,

                                 Jūsu RASA

Ir jautājumi- būs atbildes!