RASA iniciatīva Latvijas 100gadei gūst starptautisku atsaucību

Rīgas Aktīvo Senioru Alianses (RASA) ideju –  Tautas Saimes grāmata- Valsts jubilejas sakarā atbalstījuši kolēģi no Lietuvas, Igaunijas un Somijas.

Mūsu valstis šajos gados dzīvo savu valstu 100gades pasākumu gaisotnē. Tiekoties ar kaimiņvalstu senioru kopienām tika pārrunāts katras valsts senioru labklājības līmenis, galvenie problēmjautājumi un gatavošanās valstu lielajām jubilejām.

Rīgas senioru iniciatīva par iespēju pašai tautai rakstīt grāmatu, tika atzinīgi novērtēta, uzteicot RASA biedrus par spožu ideju, uzņēmību un iespējami spilgtu rezultātu, kam pievienotā vērtība ar gadiem tikai augs.

Lietuvā, Igaunijā un Somijā ir latviešu kopienas, ir ģimenes, kas turp aizceļojušas gan ekonomisko apsvērumu, gan darba, gan ģimenisku apsvērumu dēļ. Bet arī viņu saknes ir dzimtajā Latvijā, arī viņus ar Latviju saista kopēja vēsturiska atmiņa. Arī viņiem ir dzīves epizodes un vēlējumi, ko cilvēki vēlētos atstāt nākamībai, tos ar savu roku ierakstot Grāmatas lapās. Kaimiņvalstu senioru pārstāvji solīja apzināt un informēt latviešu kopienas par šādu iespēju.

Jāatzīmē, ka tikšanās ar minēto valstu kolēģiem notika dažādos laikos, taču tās rezultējās ar vienādu mērķi – sagaidot Latvijas Valsts un Lietuvas Valsts, Igaunijas Valsts, Somijas Valsts simtgadu jubileju, valstu seniori vienojās par sadarbību pasākumos, kas apliecina abu valstu vēsturisko, kultūras un sociālo mijiedarbību.

Tiekoties sadraudzības ietvarā Rīgas Aktīvo Senioru Alianse (RASA) un Palangas trešās paaudzes Universitātes pārstāvji;

RASA un Tallinas pašpalīdzības un konsultatīvā asociācija(VENÜ), (Tallinn self-help and Advisory Association(VENÜ));

RASA un Somijas Hämeenlinnas  Pieaugušo izglītības centrs (Adult Education centre of Hämeenlinna); ir parakstījuši

Vienošanos par sadarbību.

Sadarbības dokumentā teikts:

  • Atbalstīt RASA iniciatīvu, veidojot Latvijas tautas rakstītu „Tautas Saimes grāmatu”, kas notiks ilgtermiņā – līdz Latvijas valsts jubilejai – 2018.gada novembrim;
  • Aktivizēt latviešu kopienu, aicinot piedalīties grāmatas rakstīšanā ar savu, savas dzimtas un valsts vēstures emocionālāko stāstu;
  • Akcentēt 100gadu nogrieznī Baltijas valstu ceļu uz neatkarīgu un brīvu valsti, savstarpējo sadarbību un kopīgu attīstību nākotnē.

Sadarbības partneri ir vienojušies par savstarpēju sadarbību ar mērķi nodrošināt veiksmīgu projekta īstenošanu, regulāri apmainoties ar informāciju, sazinoties ar latviešiem  Lietuvā, Igaunijā, Somijā, un nodrošinot viņu stāstu saņemšanu, piem., e-pasta variantā – ievietošanai Tautas Saimes grāmatā.

Skaties arī: RASA iniciatīvu Latvijas 100gadei atbalsta Lietuvas kolēģi