RASA aktīvisti piedalās Lielajā Talkā

Lielā Talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, tās mērķis ir veicināt Latvijas tapšanu  par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē.

Ieskats RASA talcinieku aktivitātēs: