Rekvizīti

 

Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse”

Tālr.+371 67221487

Rīga, LV-1001

e-pasts:  biedriba.rasa@inbox.lv

Biedrības reģistrācijas Nr.40008170098

 

Luminor banka AS

kods: NDEALV2X

Konta nr.

 LV55NDEA0000083038837