9.februārī tiek uzsākta jauna iniciatīva “Senioru un jauniešu grāmatu klubs”, to organizē jaunieši no […]

Ar Tautas Saimes grāmatas pirmajiem pieciem sējumiem ikviens Latvijas Nacionālās Bibliotēkas (LNB)  apmeklētājs var iepazīties M […]

       Lai veicinātu sabiedrības zināšanas un prasmes dzīves situāciju risināšanā elektroniski, Vides aizsardzības un […]

  …Tu, cilvēk, apstājies… un pārdomā… paņem dziju un uzadi zeķes… no labo domu dzīpariem… savai […]

       Grāmatā rakstītais veido laikmeta 100-gades gleznu, kā esam dzīvojuši pirmajā valsts 100gades Latvijas […]