Latvjas Sarkanais Krusts Tālrunis: +371 67336651 Samariešu apvienība Tālrunis: +371 26602002 Diennakts tālr. 8898 Rīgas Domes […]

Sasaukt biedrības “RASA” biedru sapulci un noturēt to attālināti elektroniskā formātā.  

  Sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju koronavīrusa “Covid- 19” dēļ RASAs   Mācību centrs un […]

     Mūsu biedrība turpina projektu ERASMUS+  “ICT Skills 4All” – Gados vecāko pilsoņu līdzdalība digitālajā […]

     9.februārī tiek uzsākta jauna iniciatīva “Senioru un jauniešu grāmatu klubs”, to organizē jaunieši no […]