Kā uzsver kardiologi, šobrīd vīrusa izraisītās slimības COVID19 laikā ir īpaši svarīgi parūpēties par […]

   Biedrība Rīgas Aktīvo Senioru Alianse „RASA” ir griezusies pie Ministru prezidenta ar ierosinājumu sniegt palīdzību Latvijas […]

       1990. gada 4. maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā […]

  Pūpola maigumā izplaucēt dienu, Aizņemt no saulītes gaismiņu vienu, Ielikt to sirdī un izbaudīt dienu, […]

  Latvjas Sarkanais Krusts Tālrunis: +371 67336651 Samariešu apvienība Tālrunis: +371 26602002 Diennakts tālr. 8898 Rīgas Domes […]