Projekti

     

 

     Kopš 2018. gada septembra RASA ir viens no pieciem sadarbības partneriem projektā “ICT Skills 4 All” – Gados vecāko pilsoņu līdzdalība digitālajā laikmetā. Projekta mērķis ir izprast pašreizējo senioru digitālo apmācību praksi un to uzlabot, ieviešot apmācību metodiku, kurā paši seniori izglīto viens otru, kā arī tiek iesaistīti jaunieši, pielietojot jaunu metodoloģiju – starppaaudžu apmācības.

     Projekts norisinās Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Komisija.

 

Projekta aktivitātes

2019.gada marts

Skatīt šeit:

Digitālo apmācību projekta “ICT Skills 4 All” partneri tikās Rīgā

Attēli no digitālo apmācību projekta “ICT Skills 4 All” partneru tikšanās Rīgā:

 

2018.gada septembris

Skatīt šeit:

RASA ir partneris Eiropas mēroga projektā “ICT Skills 4 All”

 

Projekts norisinās Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Komisija

 

Vairāk par projektu:

Welcome to ICTskill4All

ICTSKILLS4ALL – EMPOWERING OLD CITIZENS FOR A DIGITAL WORLD