Projekts ICT Skills 4 All- Gados vecāko pilsoņu līdzdalība digitālajā laikmetā

     

 

     Kopš 2018. gada septembra RASA ir viens no pieciem sadarbības partneriem projektā “ICT Skills 4 All” – Gados vecāko pilsoņu līdzdalība digitālajā laikmetā. Projekta mērķis ir izprast pašreizējo senioru digitālo apmācību praksi un to uzlabot, ieviešot apmācību metodiku, kurā paši seniori izglīto viens otru, kā arī tiek iesaistīti jaunieši, pielietojot jaunu metodoloģiju – starppaaudžu apmācības.

     Projekts norisinās Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Komisija.

 

Projekta aktivitātes

2020.gada marts- aprīlis

Projekta “ICT Skills 4 All” Intelektuālā rezultāta- mājas lapas izveidošanai veikti tulkojumi.

 

2020.gada janvāris- februāris

Projekta “ICT Skills 4 All” Intelektuālā rezultāta O5 apmācību īstenošana:

  • Astoņas nodarbības, katra divas akadēmiskās stundas, vienai grupai ar starppaaudžu pieeju šādā sastāvā 10 seniori vecumā no 55 gadiem, bez IKT priekšzināšanām, 5 bērni vecumā 10-12, 2 pasniedzēji,
  • Astoņas nodarbības, katra divas akadēmiskās stundas, vienai grupai ar starppersonu pieeju: 10 seniori, vecumā no 55 gadiem, bez IKT priekšzināšanām, 5 asistenti-seniori vecumā no 55 gadiem, 2 pasniedzēji,
  • Abu apmācību procesu salīdzinoša novērtēšana, atgriezeniskās saites sniegšana, vērtējuma iegūšana no audzēkņiem un no asistentiem – pieaugušajiem un bērniem.

Senioru līdzdalība digitālajā laikmetā

 

2019.gada novembris- decembris

– Līdzdalība projekta “ICT Skills 4 All” telekonferencē 13. decembrī un tikšanās  30.janvārī ar projekta partneriem par metodoloģijas saturu, izpildi un novērtēšanu, atgriezeniskās saites sniegšana par apmācību novērtēšanas procedūru.

– Projekta “ICT Skills 4 All” Intelektuālā rezultāta O4 metodoloģijas pielāgošana Latvijas senioru auditorijai Intelektuālā rezultāta O5 veikšanai un mācību satura izstrāde.

 

2019.gada oktobris 

Foto  no starptautiskās projekta partneru tikšanās Lodzā, Polijā:

 

2019.gada septembris

Skatīt šeit:

Projekta “ICT Skills 4 All” pētījumi publicēti latviešu valodā

 

2019.gada marts

Skatīt šeit:

Digitālo apmācību projekta “ICT Skills 4 All” partneri tikās Rīgā

Attēli no digitālo apmācību projekta “ICT Skills 4 All” partneru tikšanās Rīgā:

 

RASA ir partneris Eiropas mēroga projektā “ICT Skills 4 All”

Projekts norisinās Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Komisija

 

Vairāk par projektu:

Welcome to ICTskill4All

ICTSKILLS4ALL – EMPOWERING OLD CITIZENS FOR A DIGITAL WORLD