Datorapmācība

 

2018./2019. tiek piedāvāti  šādi datorzinību apguves kursi

 

Datorkursi iesācējiem.

Datorkursi iesācējiem startē 1.oktobrī!

Viens apmācību kurss sastāv no 5 nodarbībām. Mācības notiek katru dienu.

Rīta grupa 10:00-13:15 vai Vakara grupa 18:00-21:15

20 ak.st.

Datorkursi lietotājiem.

Viens apmācību kurss sastāv no 5 nodarbībām. Mācības notiek katru dienu.

Rīta grupa 10:00-13:15 vai Vakara grupa 18:00-21:15

20 ak.st.

Darbības ar digitālajām fotogrāfijām.

Viens apmācību kurss sastāv no 3 nodarbībām. Mācības notiek 3 reizes nedēļā.

Rīta grupa 10:00-13:15 vai Vakara grupa 18:00-21:15

12 ak.st.

Pasniedzēja Ņ.Priede 26409186

Apmācību kurss “Veido mājas lapu pats”.

Aicināti visi, kas vēlas iemācīties izveidot mājas lapu internetā, un kam jau ir pamatzināšanas darbā ar datoru.

Kursa programmu skatīt šeit

Viens apmācību kurss sastāv no 3 nodarbībām.

12 ak.st.

Pasniedzējs D.Olders  29450761

Prezentāciju veidošana.

Viens apmācību kurss sastāv no 2 nodarbībām.

8 ak.st.

Izklājlapas.

Viens apmācību kurss sastāv no 3 nodarbībām.

12 ak.st.

Datorapmācība -individuāli.

 

Visas nodarbības notiek RASAs mācību centrā Cēsu ielā 8, datorklasē ar 12 darba vietām.

Strādājam ar Windows 7.

 

Pieteikties:

Rakstīt:

livija.marcinkevica@gmail.com,

zvanīt: 29239085 – Līvija Marcinkēviča, mācību centra vadītāja.

Specifisku  un ļoti individuālu jautājumu gadījumos zvanīt konkrēto kursu pasniedzējiem.