Datorapmācība- kursi

 

2019./2020. tiek piedāvāti  šādi datorzinību apguves kursi

 

Kursi paredzēti digitālo prasmju papildināšanai pieaugušajiem, piemēroti senioriem no 55 gadu vecuma un vecākiem.

Datorkursi iesācējiem

Viens apmācību kurss sastāv no 5 nodarbībām. Mācības notiek katru dienu. 

10:00-13:00

20 ak.st.

Pasniedzēja Ņina Priede 26409186

 

Datorkursi lietotājiem

Jaunums!

Datorzinību moduļu apmācība lietotājiem- lietotāju apmācības grupa pēc moduļu principa- 4 dienas, 4 moduļi. Kurss sastāv no 4 moduļiem, klausītāji apmeklē  nodarbības visas dienas, vai atsevišķas dienas pēc izvēles.

Tēmas:

  1.  Datora personalizēšana. Dokumentu izstrāde ar MS Word 2013.
  2.  Internets un e-pakalpojumi.
  3.  Informācijas sūtīšana un saņemšana ar e-pastu.
  4.  Fotogrāfiju pārsūtīšana uz datoru. Kopiju veidošana.

Mācības notiek katru dienu.

10:00-13:00

                16 ak.st.

                Pasniedzēja Ņ.Priede 26409186

Nākošais Datorzinību moduļu apmācības kurss paredzēts 2020.gada janvārī.

Pēc interesentu pieprasījuma organizējam padziļinātas datorapguves kursus, piem., darbs ar fotogrāfijām, mājas lapas veidošana, prezentāciju veidošana.

Apmācību kurss “Veido mājas lapu pats”

Aicināti visi, kas vēlas iemācīties izveidot mājas lapu internetā, un kam jau ir pamatzināšanas darbā ar datoru.

Kursa programmu skatīt šeit

Viens apmācību kurss sastāv no 3 nodarbībām.

12 ak.st.

Pasniedzējs D.Olders  29450761

Prezentāciju veidošana

Viens apmācību kurss sastāv no 2 nodarbībām.

8 ak.st.

Izklājlapas

Viens apmācību kurss sastāv no 3 nodarbībām.

12 ak.st.

Datorapmācība -individuāli

 

Visas nodarbības notiek RASAs mācību centrā Cēsu ielā 8, datorklasē ar 12 darba vietām.

Strādājam ar Windows 7.

 

Pieteikties:

Nodarbību datumi tiek izziņoti RASA mājas lapā, birojā, mēneša plānā.

 

Rakstīt:

livija.marcinkevica@gmail.com,

zvanīt: 29239085 – Līvija Marcinkēviča, mācību centra vadītāja.

Specifisku  un ļoti individuālu jautājumu gadījumos zvanīt konkrēto kursu pasniedzējiem.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Materiāli individuālam darbam: Datorskola Mācies Pats!

skat. šeit:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%