Bērnu aprūpes pamati

 

Profesionālas pilnveides izglītības programma
„Bērnu aprūpes pamati”

Programma ietver:

• Bērnu attīstības vecumposmi un saskarsmes psiholoģija
• Bērnu audzināšana pirmskolas vecumā
• Bērnu veselīgā dzīves veida nodrošināšana
• Pirmās palīdzības sniegšana
• Bērnu tiesību aizsardzība
• Bērnu literatūras un rotaļas nozīme bērna audzināšanā.

Programmas apjoms 40 stundas.

Apgūstot programmu tiek izsniegta „Profesionālās pilnveides izglītības apliecība”.

 

Tiek veidota nākamā mācību grupa profesionālās pilnveides izglītības 40 stundu apmācību programmai “Bērnu aprūpes pamati”.

Pieteikties:

Izglītības centra vad. L.Marcinkēviča  29239085

                                       Rita Sprūža 25925025