Dienas centrs “Rasa” iesaistās projekta „Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)” Mobilitātes laboratorijā

   Dienas centrs “Rasa” iesaistās projekta „Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)” Mobilitātes laboratorijā, lai uzlabotu senioru mobilitāti COVID ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās

     Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra” Rīgas pilsētā īsteno projektu „Zaļā mobilitāte senioriem (GreenSAM)” (Nr. #R104), Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros.

     Prognozēts, ka vecāka gadagājuma iedzīvotāji ilgākā laika posmā, salīdzinot ar pārējo sabiedrības daļu, saskarsies ar tādiem COVID izraisītiem ierobežojumiem kā sociālā distancēšanās, pārvietošanās ierobežojumi, ierobežota piekļuve pakalpojumiem, u.c. Apzinoties situāciju, GreenSAM projekta ietvaros piektdien, 2020. gada 29. maijā plkst.12:30-16:00 (Piektdien) tika organizēta tiešsaistes radošā darbnīca “Mobilitātes laboratorija: senioru mobilitāte un ikdiena COVID ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās”, kuras ietvaros Latvijas universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Telpiskās attīstības plānošanas studenti, mācībspēki, telpiskās plānošanas un sociālantropoloģijas eksperti un Rīgas pilsētas seniori izstrādāja risinājumus zaļās mobilitātes veicināšanai un senioru atstumtības mazināšanai pilsētvidē COVID ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās.

     Balstoties uz studentu veikto priekšizpēti par to, kā ir mainījusies senioru mobilitāte un ikdiena kopš COVID ārkārtējās situācijas izsludināšanas Latvijā, kādi ir senioru ar mobilitāti saistītie šķēršļi un izaicinājumi un kādas ir senioru pamatvajadzības un vēlmes mobilitātes un sociālās iekļaušanās kontekstā, radošās darbnīcas ietvaros koprades procesā izstrādājām konkrētus, praktiski pielietojamus risinājumus kā mazināt senioru sociālo atstumtību COVID ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās – izvirzījām risinājumus pilsētvides sabiedriskā transporta pielāgošanai senioru vajadzībām, apsvēram alternatīvus mobilitātes veidus, domājām kā publiskos pakalpojumus varētu padarīt senioriem pieejamākus, u.tml.