Biedrības” RASA” valdes vārdā informējam par sekojošo

 

 Sasaukt biedrības “RASA” biedru sapulci un noturēt to attālināti elektroniskā formātā.