Biedrība RASA ar 01.09.2020. uzsāk projekta īstenošanas aktivitātes

 

   Projekta nosaukums – „Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai”.
Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu programma „Demokrātijas kultūra”.

     Projekta mērķis ir senioru informēšana un spēju paaugstināšana digitālo tehnoloģiju izmantošanā saistībā ar zaļo mobilitāti demokrātijas kultūras, līdzdalības un pilsoniskās apziņas stiprināšanai.

     Projektu “Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai” paredzēts īstenot divpadsmit aktivitātes un  divus kapacitātes stiprināšanas pasākumus.

 

Lasīt vairāk šeit